Aktuality

Krisztián Németh: „Chceme sa zlepšiť na všetkých frontoch”

Krisztián Németh: „Chceme sa zlepšiť na všetkých frontoch”

AKADÉMIA
|
Aktuality
| št 25.1.2024, FAA, Kiss
article_banner
article_banner
article_banner

Rok 2023 bol najúspešnejší v histórii DAC Akadémie, ale v žiadnom prípade nemôžeme vypustiť, že už sme dosiahli všetko. Aj v tomto roku by sme sa chceli zlepšiť a rozvíjať sa na všetkých frontoch. V tomto duchu sa vyjadril aj riaditeľ našej akadémie, Krisztián Németh, ktorý má optimistické vízie do roku 2024.

„Máme za sebou skvelý rok, ale rok 2024 nám prináša ďalšie výzvy. So samosprávou Dunajskej Stredy sme spolu obnovili náš škôlkarský program, ktorého podstatou je priviesť deti k láske k športu – vrátane futbalu – už v mladom veku. Škôlkarov by sme chceli vychovat v duchu zdravého životného štýlu, a preto v budúcnosti im plánujeme ešte viac programov.

Pre väčšie deti by sme chceli rozšíriť náš projekt, Kukkonia Ligu, ktorý má za sebou aj medzinárodné úspechy. Našim cieľom je, aby sme spoznali čo najviac hráčov v našom regióne, aby si zamilovali futbal, vďaka ktorému môžu získať zážitky na celý život.

Úspešné účinkovanie chceme pokračovať na našej akadémii aj v žiackych a dorasteneckých kategóriách. Je dôležité, aby naše tímy boli úspešné v ligových súťažiach a aby rástol počet našich výberových tímov v jednotlivých vekových kategóriách. Pre zvýšenie efektivity vybavujeme našu akadémiu inovatívnym systémom pre analýzu dát. Od januára sa o mentálnu prípravu našich hráčov stará aj športový psychológ a aj my s našimi trénermi sa neustále vzdelávame.

Rozvíjanie medzinárodných vzťahov považujeme tiež za dôležité. Aj v roku 2024 privítame európske top tímy na našej akadémii a aj my navštívime niekoľko takých, aby sme si zmerali sily a učili sa od nich. Pokračujeme aj vo vzdelávacom programe, v rámci ktorého ešte začiatkom roka navštívime Hoffenheim a Kodaň, aby sme sa oboznámili s tamojšou výchovou mládeže.

Najväčšou výzvou tohto roku bude príprava a začlenenie našich akademikov medzi dospelých hráčov. Sme nesmierne radi, že u nášho partnerového družstva v Šamoríne účinkujú siedmi naši chovanci. S trénermi zo Šamorína sme v týždennom kontakte, ako aj s trénerským štábom dospelého družstva DAC. Chceli by sme optimalizovať individuálny rozvoj našich hráčov. Našim jednoznačným cieľom je, aby sa do dospelého tímu DAC dostalo čo najviac akademikov za najkratší možný čas. Každému prajem pevné zdravie a vytrvalosť v tvrdej práci aj v roku 2024!”

article_bannerarticle_banner